Дякую, дуже багато або чому машинний переклад не замінить людину.

Швидкий розвиток штучного інтелекту дозволив онлайн-перекладачам перейти на новий рівень. Багато хто каже, що технології скоро усунуть потребу в професії перекладача. Проте, ще дуже багато слабких сторін машинного перекладу, які не дозволяють йому бути справжнім конкурентом. Для того, аби зрозуміти, чому машинний переклад не може бути ідеальним, потрібно зрозуміти, що таке мова. Це не просто набір слів, поєднаних меншими словами для їх зв’язності. Мова це проекція культури того чи іншого народу. Виражається це не тільки на лексичному рівні, а й у синтаксисі та граматиці, а тому перекладач не просто пише еквіваленти тих самих слів, а ніби заново створює текст, але вже іншою мовою. Його головне завдання зробити так, аби при читанні тексту у читачів навіть не виникало думки, що це переклад. Тобто текст має звучати максимально натурально для реципієнтів.
Думаю, що кожен не раз бачив помилки онлайн-перекладачів. На граматичному рівні у машинного перекладу виникають труднощі із розпізнаванням типів зв’язку між членами речення, що впливає на порядок членів речення, а також часто відбувається непотрібна заміна одного члена речення на інший. При визначенні відмінка найбільше труднощів виникає із розпізнаванням родового відмінка. На лексичному рівні машинний переклад неправильно підбирає словникові відповідники, адже він не може взяти до уваги контекст, тому часто подає інший переклад слова, який теж правильним, якщо ми візьмемо слово окремо від контексту. Деколи взагалі не може перекласти якісь слова чи словосполучення, а також не завжди правильно перекладає термінологію, що пов’язане із постійним розвитком усіх сфер та появою нових понять. На відміну від машинного перекладу, ПЗ якого потрібно постійно оновлювати, перекладачі можуть самостійно дізнаватися про усі новини, пов’язані із сферою їх спеціалізації, тому вони володіють більш актуальною інформацією.
Окрім цього, існують труднощі із перекладом культурних аспектів. Історія кожної країни унікальна, із своїми соціальними та політичними явищами, які залишили нові слова у лексиці тієї чи іншої мови. Машинний переклад не може знати таких тонкощів, він дослівно перекладає усі спеціальні поняття, більшість фразеологізмів та ідіом, не підлаштовується під контекст та аж ніяк не враховує те, чи зрозуміє суть реципієнт.
Ні одна сфера перекладу не може покладатися на машинний переклад. Якщо художній буде просто зовсім незрозумілий, або як мінімум важкий для читання, то у сфері медичного, технічного, юридичного або економічного перекладу, а також при перекладі новин помилки можуть призвести до серйозних наслідків. Саме тому машинний переклад не здатний замінити перекладачів, а може лише бути допоміжним інструментом перекладу.

Автор статті, К. Смужаниця

Дякую, дуже багато або чому машинний переклад не замінить людину. обновлено: 12 Жовтня, 2021 автором: azurit