«Особливості основних типів лексико-семантичних трансформацій під час перекладу»

Безумовно, вивчення перекладацької науки завжди відігравало значну роль серед мовознавців, перекладачів, філологів тощо. На перший погляд, перекладознавство вказує лише на те, що перекладач насамперед зобов’язаний відтворювати текст-джерело, спираючись на лексику іншої мови, тим самим правильно та логічно будуючи готовий переклад. У будь-якому випадку, усе не так стандартно, як здається.
Варто зауважити, що одним з найскладніших завдань при перекладі є правильний підбір значення певної лексичної одиниці під час інтерпретації текстів. Певне слово в лексичній системі різноманітних мов часто має відмінні ознаки одного й того ж поняття, що передає конкретний погляд на світ, властивий лише певній мові, носіям цієї ж мовної політики, що вже ускладнює перекладацький процес.
Своєрідність семантичної структури слів в різних мовах викликає необхідність у застосуванні лексико-семантичних трансформацій при перекладі. Виділяють 3 лексико-семантичні трансформації: конкретизація значення слова, генералізація значення слова та модуляція значення слова.
Конкретизація – це один з типів лексико-семантичних перетворень, що передбачає заміну лексичних одиниць вихідної мови з ширшим значенням на вужче в перекладацькій мові. Звернемо увагу на приклад: «Have you had your meal?» – «Ви вже поснідали?». Слово «meal» передає широкий аспект значення «приймання їжі», при цьому при перекладі на українську було вжито дієслово вужчого значення «снідати».

Генералізація є лексико-семантичним методом, протилежним конкретизації. Вона насамперед полягає у перекладі слова з вузьким значенням на ширше, родове поняття, уникаючи буквалізму. Проілюструємо це перекладом з англійської на українську:«She was wearing a gold watch on her wrist» Слово «рука» в українській має три еквіваленти в англійській «a hand, an arm, a wrist».
Модуляція або смисловий розвиток є заміною слова вихідної мови лексичним елементом перекладацької мови, значення якої можна в легкість вивести зі значення слова оригіналу. Трапляється так, що значення обох одиниць в оригіналі й перекладі пов’язані причинно-наслідковими зв’язками. Візьмемо до уваги таке речення: «Every average citizen can hire the best legal mind.» – «Кожен середньостатистичний громадянин може найняти найкращого адвоката. » Вихідне словосполучення та його заміна в перекладацькій мові є рівні між собою, але тільки відповідного до зазначеного контексту, тобто перекладач вдається до підбору контекстуально найкращого еквівалента.

Отже, можу підсумувати те, що кожен перекладач повинен звертати увагу на будь-які лексичні неточності, адже від цього залежить якісне оформлення перекладу та логічний зміст речень.

Автор статті, Головаха А.

«Особливості основних типів лексико-семантичних трансформацій під час перекладу» обновлено: 8 Листопада, 2021 автором: azurit