Тематика перекладу

Тематика письмових перекладів – це умовне віднесення певного документа до будь-якої предметної області. Віднесення того чи іншого документа до будь-якої категорії досить умовне. Так як не буває просто юридичного перекладу або технічного. Зазвичай документи можуть відноситися до двох або трьох тематик в залежності від термінології, яку використовують в документі.
Крім численних видів перекладу, ускладнює роботу перекладача і тематика текстів, які необхідно переводити з іноземної мови на українську, або навпаки. Професійні перекладачі працюють з наступними тематиками перекладів:
– Технічна. У цю категорію входить переклад документації до технологічного устаткування, інструкцій, технічних статей, підручників і інших насичених термінами текстів.
– Економічна. Відносяться переклад первинних і звітних бухгалтерських документів, податкової документації, міжнародних актів та ін.
– Юридична. Сюди входить переклад договорів і угод, нормативних актів, юридичних статей, книг та інших текстів правового характеру.
– Автомобільна. Найчастіше доводиться мати справу з керівництвами з експлуатації авто, інструкцій до застосування технічних рідин, описів електричних схем.
– Медична. До них відносяться медичні наукові статті, історії хвороб, результати аналізів, протоколи операцій, інструкції до медтехніки. Особливість роботи над такими текстами полягає в тому, що переводити їх повинен фахівець в конкретній області – інженер, бухгалтер, юрист або лікар. Вільне володіння мовою – вторинне вимога. Незнання специфіки роботи, термінології та інших нюансів призводить до спотворення первинного сенсу тексту, а це зводить нанівець результати роботи. Велике розмаїття видів і тематик унеможливлює виконання якісного перекладу одним фахівцем. Саме тому важливою умовою досягнення перекладачем високого професійного рівня є вибір відповідної спеціалізації, в якій необхідно прагнути до досконалості. Згодом кількість спеціалізацій можна розширити, і це справжній виклик для найвидніших представників професії «перекладач».
Автор статті, К. Якименко

Тематика перекладу обновлено: 2 Лютого, 2021 автором: azurit