Варіантні співвідношення слів

На різних мовах значення слів мають різні визначення. Для деяких нових слів базою може бути одне і те ж значення. Деякі слова отримують нові значення та їх називають – значимими. Оде і те ж багатозначне слово може бути представлено в різних контекстах і воно володіє  здатністю в реченні діяти в різних сенсах та зберігати їх за межами речення.

Якщо говорити про двозначність слів, треба звернути увагу на різницю між мовами. Наприклад, візьмемо найпопулярніші мови світу: англійську та російську. Різницю між цими мовами, культурою мов, традиціями та мовленням можна пояснити за допомогою порівняльних характеристик:

Англійська/російська мова

Порядок слів на англійській мові майже фіксований, а семантичні нюанси можуть бути виражені за допомогою інших слів.

Велике значення в російській мові несе порядок слів у реченні.

Як правило, на початку речення мова йде про предмет. Важлива інформація завжди повідомляється на початку речення.

Більшість речень починається з додатку, а не з предмета. Часто в кінці речення повідомляється важлива інформація.

Уявіть мінімальну відмінність між усними та літературними стилями мови. Літературний стиль майже відсутній, розрізняючи функціональні стилі. Велика відмінність між літературною мовою та розмовною мовою. Словник та стилі дуже відрізняються.

Стиль англійського мовлення більш спокійний, нейтральний, передача емоцій зберігається та вимірюється.

Стиль російської мови досить виразний і жорсткий.

Сенс слів – це сенс контексту і він виражається в деяких схожих однакових контекстах та присвоюється слову за межами речення. На різних мовах одне значення слова  може відповідати декільком значенням слів.

На англійській мові багато багатозначних слів. Складні слова та фрази найчастіше мають порівняння з простими словами.

Кожний перекладач, який працює в бюро перекладів або самостійно, знає, що найважливішою задачею для отримання якісного перекладу  є пошук мінімальної одиниці  перекладу в  початковому тексті. Однією з найважливіших умов для точності перекладу є точне визначення одиниць перекладу. Я якомусь ступені саме поняття “одиниці перекладу” дуже умовне. Роботи Л. С. Бархударова  містять найповніші визначення того, що таке “одиниця перекладу”:

“Це одиниця, надана в початковому тексті , для якої співвідношення може бути знайдене в тексті перекладу, але частини, які її складають, не мають співвідношень в перекладеному матеріалі”. Найменший мовний блок в матеріалі початкової мови, який може і буде мати співвідношення в матеріалі на мові перекладу, є одиницею перекладу. Мовна одиниця будь-якого рівня може бути одиницею перекладу.

Під час перекладу перекладач ділить початковий текст на сегменти різних розмірів, від одного слова до більшого епізоду , встановлюючи параметри одиниці перекладу. Вірогідніше, що слово, яке більш зберігає контекстуальну незалежність, – це мовна одиниця перекладу. Коли слово залежить від контексту, фраза або одне речення є одиницею перекладу. Коли слово залежить від певної кількості контекстів, тоді весь початковий текст повинен бути основою одиниць перекладу.

 

Варіантні співвідношення слів обновлено: 5 Жовтня, 2017 автором: azurit