Реферативний переклад

Реферативний переклад

Кому буде цікавий даний вид перекладу?
Реферативний переклад замовляють, як правило для перекладу наукових статей, навчальних матеріалів, матеріалів новин у форматі статей, відео та аудіо. Реферативний переклад – це переклад, який має на увазі стиснення вихідного матеріалу за допомогою трансдукції. Це мовна трансформація тексту, яка має на увазі перекодування тексту вихідного документа і створення скороченого варіанту тексту з використанням засобу іншої мови.
В результаті інформація готового перекладеного тексту за значенням повинна збігатися з вихідним, але бути набагато менше за обсягом. На виконання реферативного перекладу вимагається більше часу ніж для звичайного, хоч в результаті і виходить скорочений варіант вихідного тексту.

Основні етапи такого перекладу:
1. Виділити ключову інформацію;
2. Перефразовування

основних фрагментів;
3. Узагальнення частин, які несуть смислове навантаження;
4. Трансдукція смислових частин на мову перекладу;
5. Структурований виклад отриманого тексту.

З вищесказаного, цілком очевидна важливість такого виду перекладу. Якщо Вам потрібен реферативний переклад або профільний переклад наукової статті або дисертації, Ви можете сміливо звернутися в нашу компанію і скористатися послугами наших фахівців.
Бюро перекладів Азуріт надасть якісні послуги реферативного перекладу.

Ми професійно підходимо до кожного виду послуг нашої компанії. Ретельно підбираємо фахівців в залежності від виду перекладу та профільності замовлення.

Ви можете замовити реферативний переклад або переклад статей за телефонами:
+38 (044) 222-96-89, моб .: +38 (066) 765-38-83, +38 (073) 158-23-93; +38 (098) 978-14-88.
Viber: +30989781488; WhatsApp: +30989781488; WeChat: Azurit-v; +30989781488; Скайп: Azurit_office. Пришліть запит по електронній пошті [email protected] або [email protected], і наші менеджери зв’яжуться з Вами!

Реферативний переклад в нашому бюро перекладів розраховується наступним чином:

Вичитування і обробка вихідного матеріалу + переклад

Наприклад, у Вас є 21 перекладацька сторінка англійського тексту, і Вам необхідний реферативний переклад на російську або українську мову.

Розрахунок наступний:

– літературна вичитка і обробка 21сторінки розраховується, як 50% від тарифу за переклад цієї тематики.

– отримані 10 сторінок обробленого тексту далі перекладаються по прайсу бюро перекладів даної тематики.

Реферативний переклад – це вид повного письмового перекладу  заздалегідь підготовлених певних частин тексту, які в сукупності складають конспект оригіналу. Довжина такого перекладу набагато коротша, вся супутня інформація не переводитися. В бюро перекладів використовують цей вид перекладу для роботи над спеціальними текстами, в яких потрібно швидко і чітко перевести суть, без допоміжної інформації. Перекладач при такому виді перекладання «стискає» основний зміст тексту за умови іншої мови, на який виконується переклад.

Реферати можуть бути декількох видів:
– Реферати-конспекти і реферати-резюме, такий розподіл відбувається відповідно до характеру вихідного матеріалу. Реферат-конспект, включає в себе головні тематичні аспекти оригіналу в узагальненому варіанті. Реферат-резюме має мінімальну довжину і вимагає значно більшого узагальнення інформації, ніж реферат-конспект.
– Реферати можуть зустрічатися як письмові, так і усні, в залежності від оформлення і сприйняття.
– Ще реферати діляться за охопленням джерел на багатографічні, зведені, вибіркові і оглядові. Багатографічний реферат складається з матеріалу, взятого з одного джерела, зведений – складається з матеріалу, який обраний з кількох джерел. Назва багатографічного реферату, як правило, визначається самим матеріалом, який він охоплює. Оглядовий реферат заснований на певній темі або напрямку і являє собою короткий огляд обраного матеріалу. Він служить інформативним засобом за обраним питання. Вибірковий реферат – складається на підставі обраних глав, розділів або матеріалів.

До рефератів застосовуються певні вимоги:
1. Мова, що використовується при написанні реферату повинна бути літературна та лаконічна. Початок реферату не повинен складатися із загальних фраз, вся інформація повинна відображати суть теми, що розкривається. При написанні реферату не варто використовувати абстрактні від теми фрази і вислови. Не допускається наявність не точних формулювань і неясних слів у виразах. Краще уникати складнопоставленних речень. В усних рефератах допускається наявність вступних фраз.
2. При використанні цифрових даних в рефераті, необхідно їх подавати в метричному вигляді. Допускається подання деяких позначень з оригіналу матеріалу в дужках за перекладеним виразом.
3. Якщо при перекладі реферату використовуються маловідомі прізвища або назви, їх варто вказувати в дужках на мові оригіналу.
4. Якщо при перекладі реферату зустрічаються часті повторення назв або термінів, то їх можна вказувати в скороченому варіанті. Після першої згадки слова, яке в подальшому буде повторюватися, в дужках за ним ставлять велику літеру або кілька букв, які потім вказуються без дужок. Якщо в матеріалі зустрічаються не прийняті, у вітчизняній науковій і технічній літературі, слід замінити на прийняті.
5. Після закінчення роботи, референт вказує ініціали і дату.
Структура реферату завжди різна і не має збігів в різних його видах, залежить вона від характеру матеріалу, який використовується. Для бібліографічного реферату можна використовувати наступну структуру:
– бібліографічний опис;
– провідна ідея;
– виклад змісту;
– коментар референта.

Для рефератів багатографічних та зведених, що стосуються військової та юридичної тематики, можна скористатися такою структурою:
– опис першоджерела і теми роботи;
– головна думка;
– наявність матеріалу;
– експертні висновки;
– коментар референта.

При описі першоджерела і теми, якщо є така необхідність, його можна залишити на мові оригіналу. Якщо реферат навчальний або зведений, опис першоджерела можна не наводити, а просто в кінці вказати «список літератури». Головна думка відповідає на питання заданої теми. В деяких випадках. Якщо в оригіналі матеріалу тема представлена не чітко, тоді в обов’язки референта входить її чітке формулювання і викладення в правильній і доступній формі. Подання матеріалу – це головна мета будь-якого реферату. Суть реферату полягає в основному у викладі матеріалу. До висновків відноситься інформація, яку надає автор, розкриваючи головну тему. Необхідно зауважити, що кількість висновків може бути необмежена, і вони не завжди знаходяться в кінці. Іноді зустрічаються реферати, в яких висновки на самому початку або всередині матеріалу. Коментар референта може бути представлений інформацією про історію питання, різними уточненнями і поясненнями і т.п.
Слід чітко розуміти, що реферат ніколи не може бути підмінений перекладом. До перекладання необхідно вдатися, якщо є узагальнення, які представлені в оригіналі або коли необхідно процитувати якийсь матеріал.

 

Реферативний переклад – вид повного письмового перекладу, завчасно підготованих і визначених частин тексту, які сукупно становлять конспект оригіналу. Довжина такого перекладу набагато менша, уся допоміжна інформація не переводиться. У бюро перекладів використовують цей вид перекладу для роботи над спеціальними текстами, у яких потрібно швидко і чітко перекласти суть, без допоміжної інформації. Перекладач пр. такому виді перекладу «стискує» основний зміст тексту засобами іншої мови, на яку виконується переклад.

Реферати можуть бути кількох видів:

  • Реферати-конспекти і реферати-резюме, такий поділ відбувається згідно з характером початкового матеріалу. Реферат-конспект включає у себе головні тематичні аспекти оригіналу в узагальненому варіанті. Реферат-резюме має мінімальну довжину і потребує значно більшого узагальнення інформації, ніж реферат-конспект.
  • Реферати можуть зустрічатися як письмові, так і усні, залежно від оформлення і сприйняття.
  • Також реферати діляться за обсягом джерел на багатографічні, зведені, вибіркові й оглядові. Багатографічний реферат складається з матеріалу, взятого з одного джерела, зведений – складається з матеріалу, який обрано з кількох джерел. Назва багато графічного реферату, зазвичай, визначається самим матеріалом, який він охоплює. Оглядовий реферат заснований на певній темі або напрямі та являє собою короткий огляд обраного матеріалу. Він слугу інформативним засобом по обраному питанню. Вибірковий реферат – створюється на основі обраних підрозділів, розділів або матеріалів.

До рефератів пред’являють певні вимоги:

  1. Мова, що використовується при написанні реферату повинна бути літературною і лаконічною. Початок реферату не повинен складатися з загальних фраз, уся інформація повинна відображати суть теми, що розкривається. При написанні реферату не варто використовувати відокремлені від теми фрази та висловлювання. Не допускається наявність не точних формулювань і неясних слів у виразах. Краще уникати складно сполучених речень. В усних рефератах допускається наявність ввідних фраз.
  2. При використанні цифрових даних у рефераті, необхідно їх подавати у метричному вигляді. Допускається представлення деяких позначень з оригінального матеріалу в дужках за перекладеним висловом.
  3. Якщо при перекладі реферату використовуються маловідомі прізвища або назви, їх варто вказувати в дужках мовою оригіналу.
  4. Якщо при перекладі реферату зустрічаються часті повтори назв або термінів, то їх можна указувати в скороченому варіанті. Після першого вживання слова, яке надалі буде повторюватися, в дужках за ним ставлять велику букву або кілька букв, які надалі вказуються без дужок. Якщо у матеріалі зустрічаються не прийняті у вітчизняній науковій та технічній літературі скорочення, належить замінити їх на прийнятні.
  5. Після завершення роботи, референт вказує ініціали і дату.

Структура реферату різна і не має спів падань у різних видах його, залежить вона від характеру матеріалу, який використовуються. Для бібліографічного реферату можна використовувати наступну структуру: бібліографічний опис; провідна ідея; виклад змісту; коментар референта.

Для рефератів багатографічних і зведених, які стосуються військової і юридичної тематики, можна використати таку структуру: опис першоджерела і теми роботи; головна думка; представлення матеріалу; експертні висновки; коментар референта. При описі першоджерела і теми, якщо є така необхідність, його можна залишити мовою оригіналу. Якщо реферат учбовий або зведений, опис першоджерела можна не наводити, а просто в кінці вказати «список літератури». Головна думка відповідає на питання вказаної теми. У деяких випадках в оригінальному матеріалі тема представлена не чітко, тоді в обов’язки референта входить її чітке формулювання і викладення у правильній і доступній формі. Представлення матеріалу – головна мета будь-якого реферату. Суть реферату полягає загалом у викладенні матеріалу. До висновків відноситься інформація, яку надає автор, розкриваючи задану тему. Необхідно пам’ятати, що кількість висновків може бути необмеженою, і вони не завжди знаходяться вкінці. Іноді зустрічаються реферати, в яких висновки розміщені на самому початку або в середині матеріалу. Коментар референта може бути представлений інформацією про історію питання, різними уточненнями і поясненнями тощо.

Варто чітко розуміти, що реферат ніколи не може бути замінений перекладом. Переклад необхідно задіяти, якщо є узагальнення, які представлені в оригіналі або коли необхідно процитувати певний матеріал.

Реферативний переклад обновлено: 12 Серпня, 2022 автором: azurit