Основні концепції теорії перекладу

Головним завданням загальної теорії перекладу є створення теоретичної моделі перекладу, яка показала б загальні поняття еквівалентності і основи виникнення перекладу. У перекладацькій діяльності, за всю її історію, була велика кількість спроб створити певні узагальнення і правила перекладу. Все це зазвичай представлялось у вигляді принципів і вимог для процесу перекладу. Формувались принципи на основі практики перекладача і включали в себе повторювальні аспекти практики і не були засновані на будь-якій теоретичній моделі перекладу. Різні вчені і автори праць вносили свої пропозиції стосовно процесу перекладу. Якщо всі ці пропозиції зібрати докупи, то виходить цікавий список, у якому деякі принципи суперечать один одному:

  1. Переклад – передача слів оригіналу.
  2. Переклад – передача змісту оригіналу.
  3. Переклад повинен читатися як оригінал.
  4. Переклад повинен читатися як переклад.
  5. В переводе повинен бути відображений стиль оригіналу.
  6. В переводе повинен бути відображений стиль перекладача.
  7. Доповнення і применшення можуть бути при перекладі.
  8. Доповнення і применшення не можуть бути використані при перекладі.
  9. Переклад віршів повинен бути виконаний у прозі.
  10. Переклад віршів повинен бути виконаний лише у формі віршів.

При виведенні емпіричних правил перекладу не існувало єдиної теоретичної бази, що призводило до виникнення безглуздих ситуацій і курйозних випадків у процесі перекладу. Саме через це найважливішим завданням для лінгвістів стало розроблення теоретичних моделей перекладу. Базуючись на різних концепціях, лінгвісти розробили кілька моделей перекладу.

Процес трансформації текстового або мовного твору іншою мовою зі збереженням змісту і сенсу, називається перекладом. На цьому засновувалась семантико-семіотична модель перекладу, яку запропонував Л.С. Бархударов.

Семантика, як наука вивчає значення мовних одиниць, таких як слова, морфеми, синтаксичні конструкції, інтонації, а також вивчає закони побудови змістовного речення, яке складається з цих простих одиниць.

Щоб досконало зрозуміти зміст мовлення або тексту, недостатньо знати лише мову, якою це представлено. Необхідно володіти додатковою інформацією, розуміти мету і характер автора, культурні відмінності, історичні особливості, закони мислення тощо.

Звичайно, ні лінгвістика, ні семантика не можуть охопити всі ці аспекти в цілому. Семантика вивчає не повний, а лише буквальний зміст тексту, для розуміння якого достатньо лише знань мови.

Щоб краще зрозуміти, у чому полягає семантика, необхідно зрозуміти знання мови людини. Людина, яка добре володіє іноземною мовою, вміє:
– будувати змістовні речення іноземною мовою іі сприймати зміст висловлювань від інших людей;
– розуміти синонімію та омонімію речень;
– розуміти змістовий зв’язок і відмінності в реченнях.

Саме наука семантика представляє теоретичне пояснення цих здібностей, а саме вимальовує правила мови, які дозволяють виконувати перераховані операції. Тлумачення всіх значень одиниць мови – одна з основних задач семантики. До мовних одиниць відносять слова, морфеми, інтонації і синтаксичні конструкції.

Семіотика, як наука вивчає різноманітні системи знаків і їх склад, функціональність і розвиток. Це наука про те, як у сучасному суспільстві люди беруть участь у процесі спілкування один з одним., за допомогою яких мовних засобів може відбуватись передача інформації, як ці засоби влаштовані, як і де застосовуються і яким змінам можуть підлягати.

З будь-якого спілкування можна вичленити певний зміст і певні засоби, за допомогою яких цей зміст передано. Якщо розложити цей зміст на окремі елементи і зрозуміти, яким саме засобом кожен із них виражається, то перед дослідником з’являються знаки. Знаки – це свого роду конкатенації певного змісту своєрідного способу його вираження, а саме змістовного і означуваного. Сукупність цих знаків – це семіотична система. Лінгвістика і семіотика дуже тісно зв’язані між собою і взаємодіють одна з одною, тому що саме мова є однією з головних семіотичних систем.

Кожен перекладач, який працює самостійно або у бюро перекладів повинен розуміти семіотичну систему не лише рідною мовою, але і іноземною. Від цього залежить якість перекладеного матеріалу і його сприйняття читачем або слухачем. Незалежно від мови, система мовних значень відображає весь зовнішній і внутрішній світ людини з усіма культурними і емоційними складовими.

Основні концепції теорії перекладу обновлено: 10 Липня, 2017 автором: azurit